Acest site foloseste cookie-uri pe Geršt ta. Dac„ facei clic pe "Next" pentru a, vom presupune c„ suntei de acord s„ primii toate cookie-urile de pe acest site. Aflai mai multe Politica de confidenialitate mai departe

Video nou Notarea autovehiculului Maļina memorat„ net conform ? Legii UStG nu este posibila obtinerea unui certificat TVA TVA